วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Compensation plan

http://www.itsbusinessbaby.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/millionaire.jpg
โม นาวีได้ออกแบบแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับนักธุรกิจโมนาวี ซึ่งถือเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่ท่านจะได้รับจากการสร้างเครือข่ายผู้ บริโภคและเครือข่ายนักธุรกิจโมนาวีแบบไร้พรมแดนทั่วโลก อย่างยุติธรรม และง่ายต่อการสร้างรายได้ โดยแบ่งออกเป็น

ผล ตอบแทนช่วงต้น สำหรับนักธุรกิจโมนาวี สามารถสร้างรายได้ที่ชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์แรกๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานและสร้างความสำเร็จในขั้นต่อๆไปได้

ผล ตอบแทนช่วงกลาง สำหรับการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อในรูปแบบ Passive Income อย่างมั่งคง พร้อมรางวัลตอบแทนความสำเร็จเบื้องต้นเพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นรางวัลที่สร้างพลังอันนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น

ผล ตอบแทนระดับสูง ซึ่งเต็มไปด้วยรางวัลแห่งความสำเร็จขั้นสูงสุดของโมนาวี ที่พิเศษสุด และน่าตื่นเต้นเร้าใจ เพื่อภาพความสำเร็จในระดับ Millionair ที่สมบูรณ์แบบของคุณ

First order bonus (FOB)/โบนัสขยายเครือข่าย

เมื่อ ท่านเริ่มสร้างเครือข่ายของท่าน โดยการสร้างนักธุรกิจโมนาวีรายใหม่ที่ท่านเป็นผู้แนะนำโดยตรงท่านจะได้รับ โบนัสขยายเครือข่ายเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของท่าน ซึ่งสามารถแนะนำได้ไม่จำกัด ดังนี้

กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว100PV

- นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรกเพื่อเปิดศูนย์ธุรกิจ 100PV ท่านได้รับโบนัส $10

- นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรกเพื่อเปิดศูนย์ธุรกิจ 200PV ท่านได้รับโบนัส $20

กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว200PV

- นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรกเพื่อเปิดศูนย์ธุรกิจ 100PV ท่านได้รับโบนัส $20

- นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรกเพื่อเปิดศูนย์ธุรกิจ 200PV ท่านได้รับโบนัส $40

*รับโบนัสเป็นรายสัปดาห์/นำเงินเหรียญสหรัฐคูณตามค่าเงินบาท เช่น $40เท่ากับประมาณ 1,400บาท

Bulk Order Bonus (BOB) / บัลคโบนัส

บัล คออเดอร์(bulk order) คือชุดผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษที่นักธุรกิจทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ โดยจะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นจากราคาสมาชิกซึ่งประหยัดได้สูงสุดถึง40% และทุกครั้งที่นักธุรกิจโมนาวีสายงานตรงหรือผู้ท่านท่านเป็นผู้แนะนำสั่ง ซื้อผลิตภัณฑ์ในชุดบัลคออเดอร์ท่านจะได้รับ บัลคโบนัส ดังนี้

กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว100PV

นักธุรกิจสายตรงของท่านสั่งซื้อในชุด น้ำผลไม้3กล่อง/หรือเจล6กล่อง ท่านได้รับโบนัส $10ทุกครั้ง
นักธุรกิจสายตรงของท่านสั่งซื้อในชุด น้ำผลไม้6กล่อง/หรือเจล12กล่อง ท่านได้รับโบนัส $20 ทุกครั้ง
นักธุรกิจสายตรงของท่านสั่งซื้อในชุดน้ำผลไม้12กล่อง/หรือเจล24กล่อง ท่านได้รับโบนัส $30ทุกครั้ง
กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว200PV
นักธุรกิจสายตรงของท่านสั่งซื้อในชุด น้ำผลไม้3กล่อง/หรือเจล6กล่อง ท่านได้รับโบนัส $25ทุกครั้ง
นักธุรกิจสายตรงของท่านสั่งซื้อในชุด น้ำผลไม้6กล่อง/หรือเจล12กล่อง ท่านได้รับโบนัส $50 ทุกครั้ง
นักธุรกิจสายตรงของท่านสั่งซื้อในชุดน้ำผลไม้12กล่อง/หรือเจล24กล่อง ท่านได้รับโบนัส $45ทุกครั้ง
*รับโบนัสเป็นรายสัปดาห์/นำเงินเหรียญสหรัฐคูณตามค่าเงินบาท เช่น $40เท่ากับประมาณ 1,400บาท
Star Maker Bonus / โบนัสสร้างสตาร์

เมื่อ ท่าน สามารถสร้างนักธุรกิจใหม่ที่ท่านเป็นผู้แนะนำโดยตรงได้ครบ2คน (แต่ละคนมียอดสั่งซื้อครั้งแรกอย่างน้อย100PV)โดย1คนอยู่ในสายงานซ้ายและอีก 1คนในฝั่งสายงานขวา แค่นี้ท่านก็จะก้าวสู่นักธุรกิจโมนาวีระดับสตาร์(Star) และเมื่อท่านแนะนำช่วยเหลือให้นักธุรกิจสายตรงหรือผู้ท่านเป็นผู้แนะนำขึ้น สู่ตำแหน่งสตาร์ได้ ท่านจะได้รับโบนัสสร้างสตาร์ในทันที โดยไม่จำกัดจำนวนนักธุรกิจที่ท่านสนับสนุนให้เป็นสตาร์ ดังนี้
กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว100PV ท่านจะได้รับโบนัส $20 ต่อ Star ใหม่ 1 คน
กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว200PV ท่านจะได้รับโบนัส $40 ต่อ Star ใหม่ 1 คน
*รับโบนัสเป็นรายสัปดาห์/นำเงินเหรียญสหรัฐคูณตามค่าเงินบาท เช่น $40เท่ากับประมาณ 1,400บาท
Team Commission / ทีมคอมมิชชั่น

ใน แต่ละสัปดาห์โมนาวีจะรวบรวมยอดการสั่งซื้อจากทุกๆคนที่อยู่ภายใต้เครือข่าย ของท่านทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้นๆ มาคำนวน ทีมคอมมิชชั่นให้แก่ท่าน โดยนำยอดรวมที่บาลานซ์กันระหว่างเครือข่ายธุรกิจของท่านจาก2สายงาน มาคำนวนด้วยการคูณ 10% ทั้งนี้ไม่จำกัดความลึกของสายงานเครือข่าย
ตัวอย่าง ในสัปดาห์นี้ สายงานซ้ายใต้เครือข่ายของท่านทั้งหมดมียอดการสั่งซื้อรวมจากสมาชิก นักธุรกิจทุกๆคนเท่ากับ 50,000PV และในสายงานขวา มียอดการสั่งซื้อรวมทั้งหมดคือ 40,000PV ดังนั้นยอดบาลานซ์ระหว่าง2สายงานคือ 40,000PV บริษัทจะนำไปคูณด้วย10%เต็ม เท่ากับคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้ของท่านคือ $4,000
(ทั้ง นี้ยอดที่เกินบาลานซ์ทั้งหมดในฝั่งซ้ายคือ10,000คะแนนจะเก็บสะสมไว้รอคำนวน คอมมิชชั่นในสัปดาห์ถัดไปไม่มีการลบยอดทิ้ง) ทั้งนี้เพื่อสิทธิ์ในการรับ ทีมคอมมิชชั่น ท่านต้องมียอดสั่งซื้อในรอบการคำนวน4สัปดาห์อย่างน้อย100PV
*จ่าย สูงสุดถึง20,000$ต่อสัปดาห์ ต่อศูนย์ธุรกิจ /รับโบนัสเป็นรายสัปดาห์/นำเงินเหรียญสหรัฐคูณตามค่าเงินบาท เช่น $40เท่ากับประมาณ 1,400บาท
Executive Check Match / เจนเนอร์เรชั่น แมทชิ่ง

ยิ่งท่านช่วยเหลือและสนับสนุนทุกๆคนที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของท่านให้ได้ รับ ทีมคอมมิชชั่น(Team Commission)มากเท่าใดท่านจะได้รับ เจนเนอร์เรชั่น แมทชิ่ง (ECM) มากขึ้นเท่านั้น! โมนาวีจะจ่ายโบนัส 10% จากรายได้ในส่วนของทีมคอมมิชชั่นทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์ ของนักธุรกิจโมนาวีทุกๆคนที่อยู่ภายใต้เครือข่ายธุรกิจของท่าน การ จ่ายแมทชิ่งของโมนาวีเป็นการจ่ายแบบลึกไม่จำกัดระดับ(Unlimit-Generation) เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ระดับบรอนซ์หรือตำแหน่งที่สูงขึ้นไป ตราบใดที่นักธุรกิจในสายงานนั้นๆ ยังไม่มีตำแหน่งทางธุรกิจเท่าเทียมกับท่าน หรือสูงกว่าท่าน แต่ในกรณีที่มีการชนตำแหน่งหรือแซงตำแหน่งกับนักธุรกิจสายงานใดสายงานหนึ่ง ท่านจะยังคงได้รับการการันตีการจ่ายตามตำแหน่งของท่าน ซึ่งโมนาวีจการันตีการจ่ายสูงสุดถึง 7ระดับชั้น(Generation) ในสายงานที่ชนหรือแซงตำแหน่งท่าน ทั้งนี้ในสายงานที่ยังไม่มีการชนหรือแซงตำแหน่งท่านยังคงได้รับแมทชิ่งแบบ ไม่จำกัดระดับความลึกเช่นเดิม

ซึ่ง รายได้ในส่วนของ เจนเนอเรชั่น แมทชิ่งนี้ ของโมนาวีนี้ นับเป็นรายได้ที่มหาศาลและไม่มีขีดจำกัด ซึ่งแตกต่าจากระบบการจ่ายแบบ แมทชิ่งโบนัสของบริษัทการตลาดเครือข่ายทั้งหมดที่เคยมีมาทั่วโลก!

ตัวอย่างแมทชิ่งโบนัส

A/B/C/D คือนักธุรกิจโมนาวีที่ท่านเป็นผู้แนะนำโดยตรง นับเป็น Generationที่1 มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 30,000 บาท ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 3,000 บาท

นัก ธุรกิจโมนาวีทุกๆคนที่A/B/C/D เป็นผู้แนะนำโดยตรง นับเป็น Generationที่2ของท่าน มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 70,000 บาท ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 7,000 บาท

นัก ธุรกิจโมนาวีทุกๆคนที่ Generationที่2ของท่าน เป็นผู้แนะนำโดยตรง คือ Generation ที่3ของท่าน มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 200,000 บาท ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 20,000 บาท

นัก ธุรกิจโมนาวีทุกๆคนที่ Generationที่3ของท่าน เป็นผู้แนะนำโดยตรง คือ Generation ที่4ของท่าน มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 500,000 บาท ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 50,000 บาท

นัก ธุรกิจโมนาวีทุกๆคนที่ Generationที่4ของท่าน เป็นผู้แนะนำโดยตรง คือ Generation ที่5ของท่าน มีรายได้รวมในส่วนของทีมคอมมิชชั่นในสัปดาห์นี้คือ 1000,000 บาท ท่านได้รับแมทชิ่ง10% คือ 100,000 บาท เป็นต้น…….

*ท่าน จะได้รับ แมทชิ่ง เมื่อมีตำแหน่งระดับบรอนซ์(Bronze)ขึ้นไป/ท่านต้องมียอดส่วนตัว200PVขึ้นไป ในรอบการคำนวนคอมมิชชั่น4สัปดาห์นั้นๆ /รับโบนัสเป็นรายสัปดาห์/นำเงิน เหรียญสหรัฐคูณตามค่าเงินบาท เช่น $40เท่ากับประมาณ 1,400บาทรับ
Pool Bonus จากยอดการตลาดทั่วโลก รายได้ทุกข้อของโมนาวีจ่ายเป็นรายสัปดาห์ทั้งหมด (ไม่มีที่ไหนจ่ายได้แบบนี้อีกแล้ว)

โมนาวี

1. โบนัสในการขยายธุรกิจ US$40

2. โบนัสสายงานตรง US$75

3. โบนัสสร้างสตาร์ US$40

4. คอมมิชชั่นจากยอดกลุ่ม ไม่จำกัดรายได้

5. คอมมิชชั่นผู้บริหารในสายงาน ไม่จำกัดชั้นลึก

6. โบนัสปันผลจากยอดขายของบริษัททั่วโลก 1%จากยอดขายทั่วโลก 2,500,000,000 บาท

7. รางวัลพิเศษสำหรับผู้นำ เช่น Mercedes Benz SL55, Ferrari, Maserati, Lambogini และการท่องเที่ยวระดับ World Class อีกมากมาย

8. รางวัลเงินสดระดับผู้นำ เริ่มต้นที่ 3,500,000 บาทโมนาวี
รางวัลสำหรับผู้นำโมนาวีเมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Ruby ท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมนาพิเศษ ณ Zermatt Resort มิดเวย์ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน พร้อมบริการสปาสุดหรูระดับ 5ดาว และห้องพักสุดพิเศษเมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Diamond ท่านจะได้รับการเชิญเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ 2 ท่าน ณ The Grand Wailea Resort รีสอร์ทระดับ 7 ดาว บนเกาะที่สวยงานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือ เมาอิ ฮาวาย เป็นเวลา 7 วัน 6 คืนเมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง

โมนาวี
Black Diamond ท่าน และครอบครัว จะได้รับการเชิญเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมท่องเที่ยวในสถานที่พิเศษ และดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ในแต่ละปี ทุกปี ที่โมนาวีเลือกเพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของท่าน พร้อมรับรถ Benz SL550 และแหวนเพชรดำ หรือจี้เพชรดำนักธุรกิจโมนาวีระดับ Royal Black Diamond ขึ้น ไป สามารถเรียกใช้บริการ เครื่อบินเจทโมนาวี เพื่อการเดินทางแบบมีระดับ เพื่อการท่องเที่ยว การเดินทางไปจัดประชุม หรือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แบบเป็นส่วนตัวทั่วโลก พร้อมกับตัน และลูกเรือที่จะคอยทำหน้าที่ให้บริการอันพิเศษสุดกับท่าน พร้อมรับรางวัลเงินสด 3,500,000 บาทผู้นำระดับ Presidential Black Diamond ฉลองความสำเร็จของท่าน ด้วยการเดินทางเข้าพักผ่อนบนเกาะที่ถูกเนรมิตขึ้นใหม่อย่างยิ่งใหญ่ Atlandtis Resort รีสอร์ทระดับ 7 ดาว ที่พิเศษสุดสำหรับท่าน และทุกๆคนในครอบครัว เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน โดยเข้าพักในห้องพักสุดหรูแบบส่วนตัว MonaVie Towers Penthouse และเดินทางด้ายเครื่องบินเจท โมนาวี พร้อมรับรางวัลเงินสด 7,000,000 บาทผู้นำระดับ Imperial Black Diamond สัมผัสความงดความของ ทะเลเมอดิเตอเรเนียน และดินแดนที่สวยงาม ด้วยการเดินทางโดยเรือสำราญระดับ 5 ดาว เป็นเวลา 15 วัน สำหรับท่านและครอบครัว พร้อมรับรางวัลเงินสด 14,000,000 บาทตำแหน่ง
โมนาวี
Crown Black Diamond โมนาวีจะมอบรางวัลรถยนต์ในฝันที่พิเศษสุดแด่ท่าน โดยท่านเป็นผู้เลือกรุ่น และแบรนด์รถยนต์ จากบรรดารถในฝันของคนทั่วโลกราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ! ดังนี้ FERRARI , LAMBORGHINI , BENTLEY , ROLLS-ROYCE , และ MARCERRATI คือเกียรติรางวัลความสำเร็จสูงสุดของท่านจากโมนาวี พร้อมรางวัลเงินสด 35,000,000 บาทผู้นำระดับ

โมนาวี
Double Crown Black Diamond โดย ท่านและครอบครัวเป็นผู้เลือกสถานที่ในการเดินทาง ที่ใดก็ได้ทั่วโลก เดินทางโดยเครืองบินเจทส่วนตัวของโมนาวี และพักในห้องพักของโรงแรมที่ดีที่สุด ที่โมนาวีสามารถจัดหาให้ท่านได้ พร้อมรางวัลเงินสด 70,000,000 บาทโม นาวีได้พาท่านเดินทางพักผ่อนและท่องเที่ยวในสถานที่อันงดงามและดีที่สุด พิเศษสุดทั่วโลกมาแล้ว ในโอกาสที่ท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงสุด ในโลกของธุรกิจโมนาวี

โมนาวี
Tripple Crown Black Diamond เรา จึงมอบรางวัลแห่งความสำเร็จที่ตื่นเต้นที่สุด พิเศษสุด ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวบนห้วงอวกาศ ! ความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้คนทั่วโลก ซึ่งโมนาวี ตอบแทนเป็นเกียรติรางวัลสูงสุดแด่ท่าน บวกกับรางวัลเงินสด 100,000,000 บาท !!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น